מדיניות לטיפול ומחזור ציוד אלקטרוני

לקוחות יקרים

בהתאם להוראות חוק פסולת אלקטרונית אנחנו נפנה עבורכם במועד

אספקת המוצר החדש שתרכשו באתר זה, את המוצר הישן הדומה למוצר שאתם רוכשים,

וזאת ללא כל תשלום (ובתנאי שלא מדובר במוצרים שעלולים ליצור סיכון בריאותי או

בטיחותי).

 

פירוט המדיניות –

מדיניות לטיפול ומחזור ציוד אלקטרוני -LTD BRIMAG DIGITAL AGE

משתמש שבחר לרכוש מוצר  חשמלי ואלקטרוני ממוצריה של ברימאג דיגיטל אייג’ בע”מ (להלן: “ברימאג“) באמצעות האתר, זכאי, בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012, למסור במעמד אספקת המוצר שרכש באתר פסולת חשמלית ואלקטרונית הדומה למוצר אותו רכש, וזאת בהתאם להוראות מדיניות הטיפול ומחזור ציוד אלקטרוני שתוצג להלן.  

  1. פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני הינה פסולת שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה בסיווג ובאופן השימוש והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנרכש על ידי המשתמש.
  2. פינוי פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני יהא ללא כל תשלום או תמורה אחרת מצידו של המשתמש או מי מטעמו. ניתן לבקש את הפינוי במעמד האספקה ואין חובה לתאם מראש.
  3. ברימאג רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הטיפול והמחזור של הציוד האלקטרוני בכל הנוגע לאופן פינוי הפסולת החשמלית והאלקטרונית מהמשתמש והכל בכפוף להוראות חוק פסולת אלקטרונית ולנוהל הפינוי המופיע באתר של אקומיוניטי (המצורף בלינק להלן).
  4. יובהר בזאת כי הוראות מדיניות זאת, ובכלל זה חובתה של ברימאג לאסוף ולפנות פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מוגבלת לקניית מוצר מהמוצרים שבאתר באמצעות רכישה ישירה מן האתר בלבד, ולא יחולו בעת רכישה של אותו המוצר באמצעות אחד מן המשווקים המורשים – בין אם ברכישה מקוונת מאתר האינטרנט של המשווקים המורשים או באמצעות הגעה לאחד מסניפי המשווקים המורשים. במקרה של רכישה כאמור יש לפנות למשווק המורשה ממנו נרכש המוצר לצורך ביצוע הפינוי.
  5. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה שהטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי, והכל בהתאם להוראות חוק פסולת אלקטרונית.
  6. בכל מקרה בו לצורך ביצוע הפינוי נדרשים שירותים נלווים כמפורט בנוהל, כגון: פינוי הכולל שימוש במנוף או פירוק דלתות, ייתכן והשירותים כאמור יהיו כרוכים בתשלום, והכל כמפורט בנוהל (המצורף בלינק להלן). 
  7. הוראות מדיניות זו יחולו בכפוף לנוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח, הנמצא באתר של אקומיוניטי: http://www.ecommunity-erp.co.il/images/docs/removal-electronic-waste-procedure.pdf